LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Forskningsformidling - arkiv

Arbeidstidens betydning for legers helse

Karin Isaksson Rø, foredrag holdt 4. september 2017 på Kick off-strategiseminar for tillitsvalgte i Legeforeningen, forut for lønnsforhandlinger, Soria Moria, Oslo.
30. mai 2018