Balansen mellom jobb og helse. Ressurser og utfordringer for helsepersonell

Karin Isaksson Rø, foredrag på seminar for psykologer i regi av Norsk Psykologforening, 14. oktober 2014 på Maihaugen, Lillehammer.