Det får vel være grenser? Hvordan ta vare på våre kollegaer og oss selv?

Karin Isaksson Rø, foredrag holdt 15. juni, møte i regi av Sør-Trøndelag legeforening, Trondheim.