LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Forskningsformidling - arkiv

Det får vel være grenser? Hvordan ta vare på våre kollegaer og oss selv?

Karin Isaksson Rø, foredrag holdt 15. juni, møte i regi av Sør-Trøndelag legeforening, Trondheim.
11. mai 2017