LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Forskningsformidling - arkiv

Hvordan kan kollegastøtte bidra i legers håndtering av arbeids- og livssituasjon?

Karin Isaksson Rø, foredrag på seminar for støttekollegagruppene i Nordland, Troms og Finnmark, 2. oktober 2014, Alta.
3. oktober 2014

For nærmere omtale av seminaret,  se Doktor i Nord, nr. 2/2014, s. 26.