LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Forskningsformidling - arkiv

Juridification and Social Citizenship

Berit Bringedal, foredrag på forskerseminar i regi av Senter for profesjonsstudier, HIOA, med utgangspunkt i hennes publikasjon „Professionalism, discretion and juridification: Social inequality in health and social citizenship“ i artikkelsamlingen Juridification and Social Citizenship, 6. november, Høgskolen i Oslo og Akershus.
8. november 2014

Mer info:

LEFOs prosjekter med beslektet tematikk:

  • Profesjonell autonomi og samfunnsmessig regulering: Vi samarbeider med flere miljøer i vår forskning om forholdet mellom legers profesjonelle autonomi og myndighetenes regulering av deres virksomhet, så som Uni Research Rokkansenteret.
  • Prioritering i praksis: Vi samarbeider med forskere ved Universitetet i Bergen og Uni Research Rokkansenteret. I samarbeid med Benedicte Carlsen studerer vi bruk av retningslinjer som styringsverktøy i helsetjenesten. Våre studier av prioritering og sosial ulikhet pågår i samarbeid med Kristine Bærøe (UiB). Analyser av hvordan ulike prioriteringsverktøy virker, skjer i samarbeid med Bærøe og Carlsen, i tillegg til Henriette Sinding Aasen (UiB), og Anne-Mette Magnussen (HiB).