LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Forskningsformidling - arkiv

Läkarens erfarenheter; av eget engagemang i organisatoriskt utvecklingsarbete, samt av att arbeta i en patient-centrerad och team-baserad rond

11. mai 2017

Fredrik Bååthe, foredrag holdt på Institutet för stressmedicin (ISM), 8. mars 2016, Göteborg, Sverige.