Legeidentitet etter 60. Erfaringer fra legeforskning og rådgivning av leger

Karin Isaksson Rø, foredrag holdt på Legeforeningens seniorseminar, 12. mars og 13. oktober 2015, Soria Moria, Oslo.