LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Forskningsformidling - arkiv

Legeidentitet etter 60. Erfaringer fra legeforskning og rådgivning av leger

Karin Isaksson Rø, foredrag holdt på Legeforeningens seniorseminar, 12. mars og 13. oktober 2015, Soria Moria, Oslo.
3. mars 2016