Legenes helse

Olaf Gjerløw Aasland, foredrag holdt på årsmøtet i Praktiserende spesialisters landsforening, administrasjonskurs/«PSL-seminaret» 28. august 2014.

Aaslands power-point-presentasjon om legers helse kan lastes ned i vedlegget t.h.