LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Forskningsformidling - arkiv

Legenes helse

Olaf Gjerløw Aasland, foredrag holdt på årsmøtet i Praktiserende spesialisters landsforening, administrasjonskurs/«PSL-seminaret» 28. august 2014.
29. august 2014

Aaslands power-point-presentasjon om legers helse kan lastes ned i vedlegget t.h.