Legers syn på pasientens eget ansvar for sykdom

Berit Bringedal, foredrag holdt i samarbeidsforum mellom ansatte i helsesektoren og akademikere, juni 2016, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.