LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Forskningsformidling - arkiv

Litt hjelp – i tide. Kan utbrenthet forebygges? Erfaringer fra Ressurssenter Villa Sana

Karin Isaksson Rø, foredrag på 25-års jubileumskonferansen «Legehelse – Helsetjeneste og kollegastøtte» i regi av Akershus legeforening, 11. september 2014, Soria Moria, Oslo.
12. september 2014