Mentalhygienisk vedlikehold – å ta vare på oss selv i en krevende jobb

Karin Isaksson Rø, foredrag holdt på Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening, 28. august 2016, Soria Moria, Oslo.