LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Forskningsformidling - arkiv

Moralsk stress, rolleforståelse og rolleendring

Karin Isaksson Rø, foredrag (full tittel: "Moralsk stress, rolleforståelse og rolleendring. Sammenhenger mellom behandlingskvalitet, profesjonell tilfredshet og organisering") holdt 7. november 2017, Helse Møre og Romsdal, Ålesund sjukehus.
30. mai 2018