Oppfølgingsstudie Villa Sana og støttekollegaordningen

Karin Isaksson Rø, presentasjon av forskningsprosjektet "Oppfølging av leger som har vært på Villa Sana eller i støttekollegaordningen" (arbeidstittel), 2. november 2017 for staben ved Villa Sana. Se senere oppdatert informasjon om prosjektet via denne lenken (januar 2018).