LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Forskningsformidling - arkiv

Presentasjon av LEFOs forskning

Karin Isaksson Rø, foredrag holdt for Legeforeningens Utvalg for legehelse, 23. september 2015.
3. mars 2016