Presentation of the EAPH-network - European Association for Physician Health

Karin Isaksson Rø, foredrag samt planlegging og gjennomføring av LEFOs fjerde nordiske forskerkonferanse "IPOQ 2017: Interdisciplinary focus on the medical profession – governance, job satisfaction and quality"Gardermoen/Oslo, 23. – 24. januar 2017.

 

Karin Isaksson Rø holdt bl.a. avsluttende innlegg på IPOQ-konferansen med tittelen "Presentation of the EAPH-network - European Association for Physician Health".