Presentation of the IDOQ study – and NOVO network

Karin Isaksson Rø og Fredrik Bååthe, presentasjon av IDOQ-studien for forskere i det nordiske Novo-nettverket , workshop på 11th NOVO-symposium (se vedlegg), 9. – 10. november 2017, Göteborg, Sverige.