LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Forskningsformidling - arkiv

Presentation of the IDOQ study – and NOVO network

30. mai 2018

Karin Isaksson Rø og Fredrik Bååthe, presentasjon av IDOQ-studien for forskere i det nordiske Novo-nettverket , workshop på 11th NOVO-symposium (se vedlegg), 9. – 10. november 2017, Göteborg, Sverige.