LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Presentation of the IDOQ study – and NOVO network

Om Legeforeningens støtteordninger

Karin Isaksson Rø, foredrag om det kollegiale helse- og omsorgstilbudet for leger og medisinstudenter, holdt på årsmøtet til Vestfold legeforening, 22. november 2017.
30. mai 2018