LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Forskningsformidling - arkiv

Turnusundersøkelsen 2015 – hva viser den om endret opptak?

Cecilie Normann Birkeli, presentasjon av den landsomfattende turnusevalueringen som hun har vært prosjektleder for, på Legeforeningens konferanse for fagmedisinske foreninger (FaMe) og spesialitetskomitélederne, Gardermoen, 12. november 2015.
3. mars 2016