Utfordringer i jobben – hvordan ivareta oss selv og hverandre?

Karin Isaksson Rø, foredrag holdt for ansatte ved CFS/ME-senteret ved Oslo universitetssykehus og Nasjonalt kompetansetjeneste for CFS/ME , Oslo, 16. desember 2015.