Where in the political landscape do Norwegian doctors place themselves, and which advocacy strategies do they possess and apply?

Olaf Gjerløw Aasland, foredrag på "Rothman-seminarene", tre fagseminarer/symposier som LEFO arrangerte i samarbeid med Senter for profesjonsstudier (SPS) ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, 4.–6. mai 2015.

Temaer for seminarene var "Medical Professionalism and Doctors’ Political Advocacy", "Medical professionalism in an organizational age: How context influences professionalism" og "Managing doctor-industry relationships: The impact of transparency on conflict of interest". Det var i alt 14 presentasjoner av inviterte nasjonale og internasjonale forskere.