LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Om oss

Karin Isaksson Rø

Instituttsjef, lege/spesialist i arbeidsmedisin, PhD, MHA

Karin Isaksson Rø Foto: Legeforeningen

E-post: karin.ro@legeforeningen.no
Mobil: 95 93 38 53

Instituttsjef ved LEFO i 100%-stilling.
Bistilling som overlege og rådgiver ved Ressurssenteret Villa Sana, Modum Bad. 
Tilknyttet Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag,
Universitetet i Oslo.

Faglige interesser:

  • Sammenhenger mellom kvalitet i pasientbehandlingen, legers arbeidskår og jobbtilfredshet, og organisatoriske faktorer
  • Legers atferd, holdninger og verdier
  • Forebyggende intervensjoner for helsepersonell

Publikasjoner:

Forskningsformidling:

Se også Karin Isaksson Rø engelske profilside.