Legepanelet - Longitudinelle data

Legekår og legeatferd, profesjonsetikk og karrierevalg er stikkord for spørreundersøkelsene som Legepanelets medlemmer deltar i. Panelet består av ca. 2 200 yrkesaktive leger og er vår viktigste datakilde.

Legepanelet (tidligere Referansepanelet) er et representativt utvalg av de ca. 26 000 yrkesaktive legene som har hovedstilling i Norge. Panelet ble etablert i 1994. Et tilfeldig utvalg yrkesaktive leger ble spurt om de ville være medlemmer i et slikt panel, og ca.1 300 svarte ja til det. Siden er panelet blitt komplettert fire ganger, dels på grunn av frafall (pensjonering o.a.) og for å hindre at utvalget aldersmessig blir skjevt. Sist panelet ble supplert var foran undersøkelsen i 2016 - nå med drøyt 650 leger som fikk norsk autoriasjon etter 2012.

Unikt internasjonalt
Legepanelet er uten sammenligning vår viktigste datakilde. Det gjør oss i stand til å gjennomføre undersøkelser over tid, som er den eneste måten å finne ut hvordan legene egentlig har det.
Fordi vi har slike gjentatte målinger på en del variabler, er våre undersøkelser om legers helse, yrkesvaner og holdninger unike - også i internasjonal sammenheng. 

14 spørrerunder
Omlag annethvert år får panelets medlemmer tilsendt et spørreskjema, som dels inneholder faste spørsmål som har med endring i livssituasjon eller karriere å gjøre. Det har også en tematisk del, som ofte gjennomføres i samarbeid med eksterne oppdragsgivere eller samarbeidspartnere.

Vi har i alt gjennomført 14 spørrerunder til panelets medlemmer: i 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 og 2014. I november 2016 startet utsending av nok en undersøkelse. 

Sikret anonymitet
Data fra Legepanelets medlemmer behandles konfidensielt. Det skjer ved at Statistisk Sentralbyrå står for den såkalte koblingsnøkkelen - dvs. koblingen mellom navnelister og løpenummer - og dermed også utsendingen av skjemaer, mens vi lagrer de avidentifiserte dataene hos oss. Enkeltpersoner vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjoner. 

Det er vår målsetting at medlemmene gis anledning til å svare både på papir og via Internett. Dette er prøvd ut én gang (i 2004). Vi vil imidlertid videreutvikle de tekniske løsningene før dette blir realisert.

Stabilt høy svarprosent
Legepanelets medlemmer har hittil vært trofaste. Svarprosenten har holdt seg på mellom 70 - 80, noen ganger har den vært på over 80%.