LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Legepanelet

Hvorfor velger leger seg bort fra allmennmedisin? / Why are doctors opting out of general practice?

01. april 2020
The article (Birkeli CN, Rosta J, Aasland OG, Isaksson Rø K, Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 442-6) is published in both Norwegian and English version.

Prioriteringsveiledere i spesialisthelsetjenesten – rettslige og medisinskfaglige ansvarliggjøringsmekanismer? / Priority Guidelines in Specialist Health Service – Legal and Medical-Professional Accounability Mechanisms?

13. november 2019
Aase-Kvåle I, Magnussen A-M, Nilssen E. Tidsskrift for velferdsforskning 2019; 22 (3): 213-27. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2019-03-03

Changes in job satisfaction among doctors in Norway from 2010 to 2017: a study based on repeated surveys

19. september 2019
A study by LEFO´s senior researcher Judith Rosta, Olaf Gjerløw Aasland and Magne Nylenna, shows that job satisfaction among Norwegian doctors has decreased, though still at a relatively high level. The decrease was significant for both GPs and hospital doctors. Private practice specialists were the most satisfied.

Do you recommend cancer screening to your patients? A cross-sectional study of Norwegian doctors

19. september 2019
A study by LEFO´s senior researcher Berit Bringedal, Atle Fretheim, Stein Nilsen and Karin Isaksson Rø shows that a large majority of doctors claimed that they recommended cancer screening in accordance with national guidelines: - Among doctors recommending screening contrary to the guidelines, GPs did so to a lesser degree than other specialties, they conclude.

Legers holdninger til aktiv dødshjelp / Doctors' attitude to assisted dying

24. januar 2019
Legers holdninger har endret seg fra 1993 til 2016, og det synes å være flere enn før som støttet legalisering i visse tilfeller. De færreste leger var selv villige til å utføre aktiv dødshjelp hvis det ble tillatt. Det viser en studie basert på data fra LEFOs spørreundersøkelser.

Uønsket seksuell oppmerksomhet rettet mot leger / Doctors as targets of unwanted sexual attention

17. oktober 2018
– Andelen leger som rapporterte opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, økte signifikant fra 1993 til 2014/15, oppsummerer Karin Isaksson Rø, Ingrid Hjulstad Johansen og Judith Rosta i en originalartikkel basert på data fra LEFOs legepanel.

Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste

10. april 2018
- Kunnskap om de ulike faktorene som påvirker de vanskelige beslutningene i helsetjenesten, er avgjørende for at vi skal kunne utvikle et helsevesen som yter gode og likeverdige tjenester til alle, skriver redaktørene av en ny antologi (Aasen HS, Bringedal B, Bærøe K, Magnussen A-M. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018).

Physician characteristics influence the trends in resuscitation decisions at different ages

10. april 2018
– Specialty and personal characteristics still have an impact on how we consider important ethical issues, shows a study by Thor Willy Ruud Hansen, Olaf Gjerløw Aasland, Annie Janvier and Reidun Førde, recently published in Acta Pædiatrica.

Perceived bullying among Norwegian doctors

06. februar 2018
– Doctors with higher scores on the personality trait neuroticism were more likely to perceive bullying, as were female doctors, doctors with poor job satisfaction and poor self-rated health, is shown in a study from LEFO's senior researchers Judith Rosta and Olaf Gjerløw Aasland (BMJ Open 2018;8:e018161).

Side 1 av 8