Legenes hus kurs- og konferansesenter, Oslo

Bang - 6 personer

Searching Availability...

Dagny Bang (1868-1944) tok medisinsk embetseksamen i 1896, som den sjette kvinnelige medisiner i Norge. Hun hadde en rekke studieopphold i utlandet for videreutdanning i gynekologi og hudsykdommer, i København og Berlin i 1900, i Berlin og Paris i 1906, og igjen i Berlin i 1911. Hun ble spesialist i dermatologi i 1912, og drev praksis i hud- og veneriske sykdommer i Kristiania.

Dagny Bang var aktiv i organisasjoner innen sitt fag, i partipolitikk og kvinnesak. Hun var medstifter av Norske kvinnelige lægers forening (1921) og formann der i fire år, og hun var medstifter av og senere visepresident i Medical Women´s International Association. Men det var gjennom kvinnesak hennes navn ble kjent. Hun var medlem av Kvinnestemmerettsforeningens styre 1898–1902. Da hun kom med i styret i Norsk Kvinnesaksforening (1908–10), kjempet hun mot et lovforslag som hadde stått på kartet siden århundreskiftet, om særlover – beskyttelseslover – for kvinner i industri- og håndverksbedrifter. Hun mente at særbeskyttelse for kvinner ville være et tilbakeskritt for likestillingen.