Legenes hus kurs- og konferansesenter, Oslo

Eyr - 65 personer

Searching Availability...

Eyr er den norrøne gudinnen for legekunst, og også navnet på det første norske medisinske tidsskrift utgitt i årene 1826–1837. Initiativtakere og redaktører var to av norsk medisins «fedre», professorene Michael Skjelderup (1769–1852) og Frederik Holst (1791–1871).

På norrønt betyr eyr, som også skrives eir, ‘vern, hjelp’. Gudinnen Eyr er kjent fra Edda-diktene og skaldekvadene, og dessuten i en runeinskripsjon fra Bergen omkring år 1300. Eyr er blitt sammenlignet med den greske gudinne Hygieia, datter av Asklepios.