Legenes hus kurs- og konferansesenter, Oslo

Isachsen- 20 personer

Searching Availability...

Louise Isachsen (1875–1932) tok medisinsk embetseksamen i 1900 og utdannet seg i kirurgi og gynekologi. Isachsen var aktiv i organisasjonslivet, og sto blant annet bak stiftelsen av Kvinnelige studenters kristelige forening (1897), Kvinnelige studenters sangforening (1895) og Kvinnelige lægers forening (1921). Louise Isachsen og Kristine Munch (1873–1959) ble de to første kvinnene som fikk plass som kandidater ved Kristiania Kommunale Sykehus i 1901.

Etter endt kandidattjeneste dro de i 1902 på studiereise til Edinburgh. Da de kom tilbake til Kristiania, hadde de som kvinner problemer med å få fast ansettelse ved et sykehus, og løsningen ble at de opprettet legepraksis sammen i 1903. Fra 1912 var Louise Isachsen kirurg ved Vor Frue Hospital. I 1914 fikk hun ikke en overordnet stilling ved Rikshospitalet som hun søkte, selv om hun var best kvalifisert. Dette fordi hun var kvinne. Hun klaget til Sosialdepartementet, og siden til regjeringen. Saken endte i en opphetet stortingsdebatt, men uten at Isachsen fikk jobben. Protesten ble støttet av kvinnesaksorganisasjoner og de kvinnelige legene i landet og fikk mye oppmerksomhet. Parallelt med sykehusarbeidet, drev Isachsen sin store privatpraksis i 30 år.