Legenes hus kurs- og konferansesenter, Oslo

Nøklebye Heiberg - 12 personer

Searching Availability...

Astrid Nøklebye Heiberg (1936–2020) var en norsk psykiater og politiker. Hun var professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo, stortingsrepresentant, statssekretær og statsråd for Høyre. Hun ble spesialist i psykiatri i 1969, og hennes forskning handlet særlig om dynamisk korttidspsykoterapi og psykosomatikk. Hun forsvarte doktorgraden 8. mars 1980 på den internasjonale kvinnedagen med avhandlingen «Funksjonelle kjeveplager – en klinisk psykosomatisk undersøkelse».

Nøklebye Heiberg hadde et sterkt engasjement for humanisme og antirasisme. Med sine mange tillitsverv i Norsk psykiatrisk forening arbeidet hun for å avskaffe homofili som sykdomsdiagnose, noe som ble oppnådd i 1978. Hun var president i Norges Røde Kors i 1993–1999, og ble deretter utnevnt som ærespresident. Hun var president i Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger 1997–2001. I begge verv var hun den første kvinnen.