Om Legenes hus

Legenes hus i Oslo er tilholdssted for Legeforeningens sekretariat og Tidsskriftets redaksjon. Vi har i tillegg et stort og moderne kurs- og konferansesenter.

Vet du at Legeforeningens egne medlemmer og tillitsvalgte har egne rabatter på Legenes hus? 

Send oss gjerne en epost