Legenes hus kurs- og konferansesenter, Oslo

Om Legenes hus

Legenes hus i Oslo er tilholdssted for Legeforeningens sekretariat og Tidsskriftets redaksjon. Vi har i tillegg et stort og moderne kurs- og konferansesenter.

Vet du at Legeforeningens egne medlemmer og tillitsvalgte har egne rabatter på Legenes hus?