Legenes hus kurs- og konferansesenter, Oslo

Skjelderup - 20 personer

Searching Availability...

Michael Skjelderup (1769–1852) var den første medisinske professor ved Det Kongelige Frederiks Universitet. Han var fra 1805 professor ved Københavns Universitet og kom i 1813 til det nye universitetet i Christiania som professor i anatomi, fysiologi og rettsmedisin. Der organiserte han opprettelsen av det første vitenskapelige institutt ved universitetet: det anatomiske.

I 1849 innstiftet han en gullmedalje, Den Skjelderupske medaille, som prisbelønning for vitenskapelige arbeider. Han deltok i stiftelsen av Det norske medicinske Selskab og var sammen med Frederik Holst (1791–1871) initiativtaker til og redaktør for tidsskriftet Eyr.