Legenes hus kurs- og konferansesenter, Oslo

Spångberg - 10 personer

Searching Availability...

Helga Marie Mathilde Spångberg Holth (1865–1942) ble i 1893 den første kvinnelige legen uteksaminert i Norge. Hun var urmakerdatter fra Kristiania, men faren døde da hun bare var ett år gammel. Moren satt igjen i trange kår som enke med seks barn, hvorav Marie var yngst. Hun tok guvernanteeksamen da hun var 19 år gammel, med svært gode resultater. Hun ble deretter en av de første elevene ved Ragna Nielsens skole, og tok examen artium i 1886.

Marie Spångberg dro i 1894 til Tyskland for å perfeksjonere seg i kvinnesykdommer. Hun hadde praksis i Kristiania fra 1895 og var i tillegg en tid assistent ved professor Strøms kirurgiske privatklinikk. I 1896 ansatte Kristiania sunnhetskommisjon henne som lege ved den veneriske avdelingen for kvinnelige pasienter, og året etter ble hun oppnevnt av Justisdepartementet som fast sakkyndig i rettsmedisinske spørsmål. Marie Spångberg Holth arbeidet med kvinner og barn smittet med kjønnssykdommer ved Kristiania sunnhetskommisjon til 1920.