Forsikringen

  • Forsikringspremien utgjør kr 400 per år, og innkreves sammen med kontingentens første termin.
  • Forsikringen koster kr 55,- per år for studenter.

Skader meldes Tryg Forsikring på e-post: ansvar@tryg.no 
Alternativt pr telefon: +47 915 040 40

Vedlegg