Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk pasientskadeerstatning dekker skader oppstått som følge av feilbehandling i helsetjenesten i Norge. Skaden må medføre et økonomisk tap.

Les mer om NPE

Hva dekker forsikringen?

Forsikringssummer

- Rettslig erstatningsansvar for økonomisk tap kr 10 000 000 (kr 5 000 000 i 2017)
- Oppreisningsansvar kr 300 000 (kr 200 000 i 2017)
- Rettshjelp kr 1 000 000 (kr 500 000 i 2017)
- Formuesansvar (tap som ikke skyldes skade på person eller ting) 
- Kr 1 000 000 (Ny dekning)

Mulighet for utvidede dekninger (tillegg til ordinær ansvarforsikring)

- Forsikringssum rettshjelp kan økes til kr 2 000 000 - premie kr 3 260,-
- Forsikringssum formuesansvar kan økes til: 
- kr 5 000 000 - premie kr 3 260,-
- kr 10 000 000 - premie kr 5 434,-

Forsikringssummen i den kollektive ansvarsforsikringen er inkludert i dekningene over. Egenandelen utgjør kr 6 000. Ønsker du å tegne tilleggsforsikring melder du fra direkte til Tryg gjennom å sende en mail til legeforeningen@tryg.no

Meldingen må inneholde fullt navn, adresse, organisasjonsnummer samt hvilke forsikringsdekninger og forsikringssummer som ønskes. Ønsker du å bli kontaktet pr telefon, vennligst noter dette i mailen. Påfør telefonnummer og du vil bli kontaktet av Tryg.

Andre dekninger inkludert i den kollektive ansvarsforsikringen

- Forsikringssum personvern og nettsikkerhet ("Cyber light") - kr 500 000 (Ny dekning)
- Forsikringssum for bærere av MRSA og som av denne grunn ikke kan jobbe i en midlertidig periode(karantene) lege: kr 50.000 per måned, student: kr 25.000 per måned. Maks 6 måneder. (Ny dekning)

Hvor dekker forsikringen?

Ansvarsforsikringen dekker medisinsk feilbehandling i Norden, ved akutt legehjelp på reise over hele verden, ved engasjementstillinger som lege i inntil tre måneder i hele verden og i land på FNs liste over utviklingsland. Arbeid i land på FNs liste over utviklingsland skal meddeles Tryg Forsikring på forhånd. Forsikringen dekker også juridisk bistand i tilknytning til behandlingen av kravet om erstatning.

Presiseringer

Forsikringen dekker ikke skader som kan søkes dekket av NPE. Det innebærer at forsikringen i Norge kun dekker skader som ikke medfører økonomisk tap, dvs oppreisningserstatning.

Forsikringspremien utgjør kr 400 per år, og innkreves sammen med kontingentens første termin. Forsikringen koster kr 55,- per år for studenter.

Skader meldes Tryg Forsikring pr mail: ansvar@tryg.no 
Alternativt pr telefon: +47 0 40 40

For utfyllende informasjon, se forsikringsvilkårene.