Viktig informasjon om Egen pensjonskonto

Hvis du har Legeforetakenes pensjonsordning (LP) i Storebrand eller Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) bør du mest sannsynlig ikke flytte din aktive pensjon til Kron. Det kan føre til at du mister oppsparte rettigheter. Dette gjelder innskuddspensjon som står i en Egen pensjonskonto.

Usikker på om dette gjelder deg?

LP gjelder for deg som er privatpraktiserende lege, for eksempel fastlege med eget AS. SOP gjelder for deg som er autorisert før 1993.

Kron rådgivere er oppdatert på de ulike pensjonsordningene som gjelder for Legeforeningens medlemmer og kan gi deg veiledning via chat i Kron-appen eller via våre nettsider.

Medlemsfordeler for alle på Fond & IPS

Tilbudet på fond og IPS er aktuelt for alle medlemmer i Legeforeningen uavhengig av sertifisering og sektor.

Egen pensjonskonto

Tilbudet om Egen pensjonskonto (EPK) kan være aktuelt for deg som er lege i privat sektor og ikke har en LP ordning.

Gulrot for selvstendig næringsdrivende

For deg som er selvstendig næringsdrivende får du samme gode medlemspriser på fondssparing for bedrift. Dette kommer utenom annen pensjonssparing. Det betyr at penger du ikke tar i utbytte eller lønn kan forvaltes videre i selskapet ditt og at du dermed drar fordeler med å utsette skatten. Kron tilbyr løsninger som er innenfor fritaksmetoden, og derfor ikke skattepliktig i AS.

Oversikt over produkter og priser

Medlemmer har tilgang på svært gode priser på følgende produkter:

Fond (aksjesparekonto) – både for privat og bedrift
Individuell pensjonssparing (IPS)
Egen pensjonskonto (EPK)
Pensjonskapitalbevis (PKB)

Priser

Pensjon
Krons anbefalinger

Indekspakken: 0,17%

Fondsvelger

Plattformavgift: 0,075%
Fondpris: fra 0,10%

Fond
Krons anbefalinger

Indeks: 0,16%
Fondspakker
Fondsliste