TrinnVis er et kvalitetssystem som forenkler driften og forbedrer pasientsikkerheten ved legekontoret. TrinnVis er utviklet for leger av leger med lang erfaring og med støtte fra Legeforeningen. Systemet eies, driftes og utvikles av TrinnVis as. TrinnVis passer for alle små og mellomstore helsevirksomheter uavhengig av organisasjonsform.

Betingelser

  • 30 % rabatt på TrinnVis-abonnement

Abonnementet gir brukerne adgang til å:

  • Kvalitetssystem / internkontroll / styringssystem med interaktivt brukergrensesnitt
  • Ferdiglagde forslag til organisering, oppgaver, prosedyrer, retningslinjer, avtaler, risikovurderinger og datakart
  • Enkel, inkludert og praktisk hjelp til å oppfylle de nye personvernreglene (GDPR). Ny og forenklet del om data/personvern vår 2018
  • Print eller bestill ferdig trykt og forståelig informasjon til pasienter og ansatte direkte fra TrinnVis. Plakat, brosjyre, info til websider.
  • Kvalitetsforbedring gjennom praktisk bruk og forenkling av driften ved legekontoret. Påminnelser direkte til hver person. Ukens oppgaver sendes til hver enkelt.
  • Praksisen vil være bedre rustet ved eventuelle tilsyn, for eksempel fra Arbeidstilsynet, El-Tilsynet eller Datatilsynet. Holder deg oppdatert mht. lover og regler.
  • Avviksystem som instruerer interaktivt om og hvor avviket må rapporteres. Egen mobilapp for avviksmelding. Risikokalkulator med forslag til konkrete vurderinger.

TrinnVis har en gratis prøvetid på 30 dager. Priser, betingelser og mer informasjon om systemet finner du på trinnvis.no.
Allerede abonnent? Våre medlemmer har automatisk rabatt hvis man har krysset av for medlemskap i Legeforeningen eller var abonnent fra før dette ble et valg (2017).

Kontaktinformasjon


For spørsmål om betingelser etc.: 
medlem@legeforeningen.no

For spørsmål om TrinnVis: 
Siren Skjold Olsen, siren@trinnvis.no