ID-kort

Leger med godkjent autorisasjon (ikke midlertidig), kan bestille ID-kort for leger. Legene må være medlem for å få ID-kort.

Ferdig utfylt søknad vedlagt bilde og kopi av norsk autorisasjonsbevis sendes: Den norske legeforening, ID-kort, Postboks 1152 Sentrum, 0107 OSLO.

ID-kortet koster kr 300,- ekskl. mva og sendes ca. to til fire uker etter mottatt søknad.