Medlem
Soria Moria hotell og konferansesenter. Foto: Soria Moria

Soria Moria

Den norske legeforening har sterk tilknytning til Soria Moria hotell og konferansesenter, og kan dermed tilby gunstige priser.

Soria Moria tilbyr også Legeforeningens medlemmer gunstige weekendpakker og overnatting i forbindelse med private overnattinger.

For tilbud og bestilling, ta kontakt:

E-post: booking@soriamoria.no
Tlf.: 23 22 24 00
Telefaks: 23 22 24 01

Eller besøk nettsider for mer informasjon.

Spørsmål Kontakt medlem@legeforeningen.no dersom du har spørsmål til avtalen.