Norsk forening for medisinsk biokjemi

Norsk forening for medisinsk biokjemi skal bidra til å danne grunnlag for det medisinskfaglige arbeidet i Legeforeningen. I tillegg til faglige og vitenskapelige oppgaver skal Norsk forening for medisinsk biokjemi bidra til at Legeforeningens arbeid med legeutdanningen er av høy kvalitet og at det fag- og helsepolitiske arbeid baseres på oppdatert medisinsk kunnskap og på størst mulig konsensus om faglige prioriteringer.

Aktiviteten knyttet til det medisinske fagfeltet medisinsk biokjemi (tidligere klinisk kjemi) dekkes av to ulike organisasjoner: Norsk forening for medisinsk biokjemi (NFMB) og Norsk selskap for medisinsk biokjemi (NSMB).

Illustrasjonsbilde av DNA-helix fraColourbox.com

Aktuelle saker