Norsk kirurgisk forening

Oppdatert informasjon fra Norsk kirurgisk forening finner du på www.kirurgen.no

Eksempelbilde av leger - FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen