Normaltariffen

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling, normaltariffen, fastsetter honorar som fastlege og avtalespesialist kan ta for undersøkelse og behandling. Det er ikke anledning til å ta betalt ut over de takster som fastsettes i forskriften.
  • Den nye avtalen, sammen med takstplakater, vil bli sendt sammen med første utgave av Tidsskriftet i august.
  • Takstplakat i elektronisk format vil finnes på normaltariffen.legeforeningen.no når det er klart.

Legeforeningen har utarbeidet en kommentarutgave til normaltariffen med utdyping av de aller fleste takstene. På denne siden finner du også informasjon om Kollektivavtalen med HELFO og Statsavtalen.