Bruker vi for mye på helse?

Fredag lanseres en ny rapport som ser på tildelingene til helse over statsbudsjettet.
Menon

 

Analysebyrået Menon Economics har på oppdrag fra Legeforeningen og Norsk Sykepleierforbund utarbeidet en ny rapport om helseutgifter. Nå lanseres rapporten "Bruker vi for mye på helse? – En vurdering av offentlige helseutgifter fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, med særlig fokus på spesialisthelsetjenesten."

Tid og sted: Fredag 10. mars, Sentralen (Oslo), kl 09-10.

Program

Velkommen v/Marit Hermansen (Legeforeningen) og Eli Gunhild By (NSF)

Bruker vi for mye på helse? – En vurdering av de offentlige helseutgiftene fra et samfunnsøkonomisk perspektiv v/Erland Skogli (Menon Economics)

Betraktninger om pasienthverdagen i norske sykehus – dialog med pasientombud Anne-Lise Kristensen

Har vi råd til å styrke helsetjenesten og møte befolkningens forventninger i årene som kommer? – kommentarer til rapporten fra tankesmiene Civita og Agenda

Oppsummerende runde v/ordstyrer Aslak Bonde

Møtet er åpent for alle. Se også Facebook-arrangementet.