Forventer at helse prioriteres høyere fremover

Ny OECD-rapport bekrefter at Norge bruker mindre penger på helse enn rike land vi sammenligner oss med.
Marit Hermansen
HÅPER PÅ ENDRING: - Helsetjenesten er helt avhengig av å få tilført mer ressurser for å opprettholde den høye kvaliteten som forventes. Helse må prioriteres høyere, sier president Marit Hermansen.

- Med disse funnene blir det vanskeligere å forsvare dagens helsebudsjetter. Norge er i en situasjon hvor vi kan og bør bruke mer penger på helse, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Det er OECD som på oppdrag fra helseminister Bent Høie (H) har sammenlignet Norges ressursbruk med Danmark, Sverige, Nederland, Sveits og Tyskland. Helseministeren bekrefter selv at Norge ligger i nedre del av ressursbruken blant de rikeste landene i OECD.

- På sykehusene våre ligger det mange tusen pasienter i korridorene, bygg og utstyr er nedslitt og utdatert – og ansatte føler at de har for dårlig tid til å gi pasientene den beste behandlingen. I tillegg vet vi at vi blir stadig flere eldre som trenger mer helsehjelp, sier Hermansen.

Rapporten viser at land som Tyskland og Sveits bruker mer penger på helse enn Norge. Vi bruker om lag like mye totalt som Danmark og Nederland, men mer enn Sverige. Rapporten ser på utgiftene til helsetjenesten totalt samt sykehusøkonomien alene.

- Vi vil rose helseministeren for å ha tatt initiativ til rapporten. Den gir oss et riktigere bilde av hvor Norge ligger sammenlignet med andre land og bekrefter mye av Legeforeningens argumentasjon i debatten, sier Hermansen.

Hun forventer at rapportens funn får betydning i praksis – og at vi ser dette allerede i revidert statsbudsjett 11. mai.

- Helsetjenesten er helt avhengig av å få tilført mer ressurser for å opprettholde den høye kvaliteten som forventes. Helse må prioriteres høyere.