2017

Helse på dagsorden

Valgkampen er i full gang og partiene avslører i disse dager sine planer for helsetjenesten de neste fire årene.
8. august 2017
MaritKontor2
FORVENTER MER FRA POLITIKERNE. Foto: Arne Vatnøy/Legeforeningen

Arbeiderpartiet foreslo i forrige uke å utrede om kommunene og sykehusene i fremtiden bør organiseres og ledes fra et statlig forvaltningsnivå. I første omgang ønsker partiet å høste erfaringer i form av et pilotprosjekt.

Kort tid etter gikk startskuddet for Høyres valgkamp, med helse som hovedtema. Statsminister Erna Solberg la selv frem partiets helseløfter denne uken, gjennom ti konkrete punkter.

 - De to største partiene har en klar målsetting om å sette helse på dagsorden i valgkampen. Mange av tiltakene de foreslår, som behovet for omorganisering av helsetjenesten og lavere ventetider, er nødvendige, sier president Marit Hermansen.

Forventer større ambisjoner

Legeforeningen mener likevel at partiene kan og bør strekke seg lenger. Hermansen påpeker at dersom helsetjenesten skal levere på alt den blir pålagt, må politikerne klare å gi sektoren et investeringsløft.

 - Vi hadde forventet langt mer offensive og ambisiøse planer foran et stortingsvalg. Vi er på full fart mot et stadig mer todelt helsevesen hvor det er lommeboka som avgjør. For å motvirke dette, må helse prioriteres høyere på statsbudsjettet. Vi vet at dette er et krav og ønske fra velgerne.

Stille om primærhelsetjenesten

Med unntak av forslaget om å pilotere ett statlig forvaltningsnivå, er det lite konkret politikk å spore når det kommer til primærhelsetjenesten.

 - Skal vi ha gode og effektive pasientforløp, er det avgjørende at politikerne erkjenner utfordringene i kommunene og gjør det de kan for å styrke og videreutvikle den lokale helsetjenesten. Så langt har det vært bemerkelsesverdig stille her, sier Marit Hermansen.