2017

Jon Helle gjenvalgt som leder i Overlegeforeningen

Jon Helle ble valgt ved akklamasjon på Overlegeforeningens årsmøte, onsdag 26. april.

- Takk for tilliten, sa Jon Helle da han fikk fornytet tillit av landsrådet under foreningens årsmøte i Sandefjord. Helle går dermed inn i sin fjerde periode som leder av Of.

Med seg i styret får han nestleder Anne-Karin Rime (Helse Sør-Øst), Ulla Dorte Mathisen (Helse Nord), Kjetil A.H. Karlsen (Helse Midt), Janne Kristine Bethuelsen (Helse Vest), Geir Arne Sunde (Helse Vest), Christian Grimsgaard (Helse Sør-Øst) og Ståle Clementsen (Helse Sør-Øst).

Varamedlemmer: Lindy Jarosch-Von Schweder (Helse Midt) og Alexander Seldal (Helse Vest).

Det nye styret tiltrer 1. september 2017.