2017

Lønnsoppgjøret mest sannsynlig ferdig i mai

Akademikerne helse og Legeforeningen har kommet til enighet med Spekter i de innledende sentrale forhandlingene i årets mellomoppgjør.

Lønnsforhandlingene for Akademikernes sykehusansatte startet opp onsdag. Frontfaget, inngått mellom LO og NHO, anslo i år en lønnsvekst på 2,4 prosent. 

- Akademiker-gruppene har de senere årene hatt en lavere lønnsutvikling enn forutsatt i forhandlingene. Vi er enige med Spekter om at frontfaget skal være retningsgivende over tid, men at vi ikke er begrenset av lønnsrammen. De enkelte sykehusene står fritt til å gjennomføre lokale forhandlinger. Dette er viktig for at de enkelte sykehusene skal kunne bruke lønn som virkemiddel for å møte sine lokale rekrutteringsbehov, sier Rune Frøyland, leder for Akademikerne helse. 

Partene har også fastsatt frister for det videre forhandlingsløpet. Fristen for å sluttføre de lokale B-delsforhandlingene er satt til 12. mai. For Legeforeningens del fastsettes fristene på et senere tidspunkt.

- Akademikerne har ønsket en fortgang i forhandlingene, og vi er fornøyde med fristene som er satt. Nå håper vi på en effektiv og konstruktiv gjennomføring av lønnsoppgjøret, sier Frøyland.