2017

Mellomoppgjøret 2017

Akademikerne kom til enighet med staten og KS. Brudd i forhandlingene med Oslo kommune.
Forhandle
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Akademikerne kom til enighet med staten lørdag morgen. Medlemmene får et lønnsoppgjør på linje med frontfagets ramme på 2,4 prosent – og det blir avsatt 0,85 prosent til lokale forhandlinger i år, med virkning fra 1. oktober 2017.

- Vi er veldig fornøyd med at all lønn skal fordeles lokalt i den enkelte virksomhet, og at den utdaterte lønnstabellen nå fjernes, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.

Les Akademikernes pressemelding om mellomoppgjøret i staten.

Enighet med KS i kommunesektoren

Akademikerne kom også til enighet med KS i kommunesektoren. I Akademikerne er det i all hovedsak lektorene som får sin lønn forhandlet sentralt. Lønnsveksten blir på 2,4 prosent og det legges opp til at en relativt stor andel av lønnstilleggene skal forhandles lokalt.

- Det er positivt at såpass mye fordeles ute i de enkelte kommunene. Dette er viktig for at skolen skal være en attraktiv arbeidsplass for lektorer – og at skolen dermed kan beholde og tiltrekke seg flinke folk, sier Jan Olav Birkenhagen, leder av Akademikerne kommune.

Les Akademikernes pressemelding om mellomoppgjøret med KS

Brudd med Oslo kommune

Lønnsforhandlingene med Oslo kommune endte i brudd fredag 28. april. Oppgjøret går dermed til mekling.

- Byrådet ønsker å gjøre Oslo til en «smart og innovativ» by. Dette målet vil de aldri nå dersom de holder fast ved landets mest utdaterte lønnspolitikk, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

Graff understreker at bruddet ikke handler om den økonomiske rammen i oppgjøret, men om hvordan fordelingen av pengene skal skje. Hele kommune-Norge, statlige virksomheter og privat næringsliv har i dag lønnssystemet Akademikerne ønsker i Oslo.

Les Akademikernes pressemelding om bruddet i forhandlingene med Oslo kommune.