Sykehusene må inngå i ny regionreform

Legeforeningen har vedtatt å avvikle de regionale helseforetakene og mener sykehusene bør inngå i den nye regionreformen, skriver president Marit Hermansen i Aftenposten Debatt.
ImageHandler
Marit Hermansen mener en inndeling i flere nye helseregioner kan lede an og sette retning. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

"Jon Magnussen, Pål E. Martinussen, Jan Frich og Karsten Vrangbæk peker fortjenestefullt på mange av problemene ved dagens styringsmodell for sykehusene (14. juni). Fordeler og ulemper ved modellen burde Kvinnsland-utvalget ha utredet.

Debatten vil uansett leve videre. Utfordringene er rett og slett for store til at de folkevalgte kan abdisere overfor de fire regionale helseforetakene. Problemene har tårnet seg opp med maktkonsolidering, manglende kontrollmekanismer, for mange lederlag og et urealistisk investeringsregime.

Kan vi likevel ane at døren holdes åpen for en fremtidig løsning gjennom ny regionreform? Legeforeningen har vedtatt å avvikle de regionale helseforetakene og mener sykehusene bør inngå i reformen. En inndeling i flere nye helseregioner kan lede an og sette retning for dette arbeidet.

Frustrasjonen over dagens styringsmodell er så høy at det haster med å finne et alternativ. Politikerne må gjøre mer enn bare å ta debatten. De må vise lederskap og retning - og ikke minst ta nødvendige grep."

Innlegget er hentet fra Aftenpostens debattsider