2017

Tyrkisk lege dømt, men løslatt

The World Medical Association krever at anklagene mot legen Serdar Küni frafalles med umiddelbar virkning.
Samfunnspolitisk avdeling
24. april 2017
Rettssak Serdar Kune_kvadrat
RETTFERDIGHET: Under rettsaken den 13. mars, deltok Serdar Küni og hans advokat via videolink fra fengselet. Teksten på veggen i rettssalen betyr: "justice is the foundation of the state." Foto: Bjørn Oscar Hoftvedt

Mandag 24. april ble det klart at den tyrkiske legen Serdar Küni dømmes til 4 år og 2 måneders fengsel uten noen former for bevis i saken mot ham (link).  I oktober 2016 ble Küni arrestert og fengslet av tyrkiske myndigheter, mistenkt for å ha ytt medisinsk behandling til antatte medlemmer av kurdiske styrker. Küni er den lokale representanten for The Human Rights Foundation of Turkey i Cizre og tidligere president i Şırnak legeforening. I går fikk legen sin dom, men ble samtidig løslatt.

Fordømmer straff for legehjelp

Etter forslag fra Legeforeningen vedtok World Medical Association (WMA) nylig en resolusjon som oppfordrer til støttemobiliseringer for å få Serdar Küni satt fri, samt en umiddelbar og ubetinget opphevelse av siktelsen mot ham.

WMA anser saken til Küni for å være et eksempel blant mange arrestasjoner, fengslinger, og avskjedigelser av leger og annet helsepersonell i Tyrkia etter at det oppsto konflikter i juli 2015.

Den internasjonale sammenslutningen for leger fordømmer handlinger som truer legers sikkerhet og tilgang til helsetjenester og henviser til internasjonale menneskerettigheter. WMA understreker at organisasjonen anser det å straffe en lege for å tilby hjelp til en pasient som et tydelig brudd på internasjonale humanitære rettigheter og menneskerettighetsstandarder, så vel som medisinsk etikk.

I resolusjonen henvises det også til FNs sikkerhetsråds resolusjon om helsetjenester i væpnet konflikt. Denne fremholder at stater ikke skal straffe medisinsk personell for å utføre handlinger i tråd med medisinsk etikk, eller tvinge medisinsk personell til å utføre handlinger som strider med denne.

Tas opp i høyere rettsinstans

Nå blir det opp til en høyere rettsinstans å stadfeste eller avvise dommen. Det har blitt pekt på at de motstridende signalene fra dommerpanelet - at Küni ble dømt, samtidig som han ble frigitt - kan komme av at dommerne ikke ble overbevist av bevisførselen.

Saken har fått oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Internasjonal tilstedeværelse, av blant annet WMA, kan ha hatt betydning for prosessen.

Bjørn Oscar Hoftvedt i Legeforeningens sekretariat har fulgt den rettslige prosessen mot Serdar Küne.