2018

Berømmer strakstiltak for fastlegeordningen

Flertallet i Helse- og omsorgskomitéen vedtok nylig flere tiltak for å styrke fastlegeordningen. - Vi har ingen tid å miste, sier president Marit Hermansen.
Samfunnspolitisk avdeling
31. januar 2018
MaritKontor2
VIKTIG SIGNAL: President Marit Hermansen mener stortingsflertallet bidrar til fortgang i å løse utfordringene for fastlegeordningen. Foto: Arne Vatnøy/Legeforeningen

Hun berømmer stortingsflertallet for å ha gått sammen om konkrete løsninger som kan iverksettes raskt.

- At Stortinget er så spesifikke, ser framover og vil ha endring raskt, er utrolig viktig, understreker Hermansen.

Stortingsflertallet bestående av Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV og Kristelig Folkeparti sender nå et tydelig signal til regjeringen om å styrke fastlegeordningen på flere viktige områder.

Komitéen vedtok enstemmig at samhandlingsreformen må følges opp med en opptrapping av legedekningen. Flertallet vedtok også at listelengden skal ned, en gjennomgang av finansieringsordningene og at det skal bli enklere å bli spesialist i allmennmedisin. I tillegg skal antall studieplasser og praksisplasser i primærhelsetjenesten økes.

 - Vi er opptatt av at man ikke skal evaluere det man allerede vet. Noe kan vi komme i gang med raskt. Dette vedtaket legger press på regjeringen og KS. De må være konkrete. I noen av punktene som nå er vedtatt, må regjeringen også rapportere tilbake til Stortinget. Da blir det lettere fremdrift, sier Hermansen.

Komitéen har også bedt regjeringen fremme egen sak om forbedringer i legevaktordningen. Målet er å sikre økt rekruttering i fastlegeordningen.

Les innstillingen fra Stortingets Helse- og omsorgskomité her

Les VGs omtale av vedtakene her