2018

Enighet i de innledende sentrale forhandlingene med Spekter

Akademikerne helse og Spekter ble fredag 13. april enige om overenskomstens del A, innledende sentrale forhandlinger.
Samfunnspolitisk avdeling
13. april 2018
Spekter_Akademikerne_2018
FORHANDLINGSDELEGASJONEN: Bjørn Skrattegård (t.v), Marit Hermansen, Rune Frøyland og Sylvia Brustad. Foto: Helene Dannevig/Spekter

- Etter streiken i siste hovedoppgjør, med etterfølgende løsning, møter vi årets hovedoppgjør med sentral og lokal optimisme, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

- Vi ønsker i år lokale lønnsforhandlinger for alle Akademikernes medlemsgrupper i sykehusene, sier han.

Fortsetter forhandlingene i mai

Sentrale forhandlinger om overenskomstens del A2 for Legeforeningen, med etterfølgende B-delsforhandlinger, fortsetter 7. mai. 

For alle andre foreninger i Akademikerne starter B-delsforhandlingene 23. april.

- Akademikerne har vært med å bidra til moderate lønnsoppgjør de siste årene. Norge er nå inne i en oppgangsperiode, og Akademikerne krever derfor at resultatet fra årets hovedoppgjør gir reallønnsvekst, sier Frøyland. 

- Vi vil videre understreke at frontfaget er ment som en norm over tid, og ikke et tak i lokale forhandlinger. Det skal være lokale behov og avtalte kriterier for lønnsdannelse som er avgjørende for resultatet, slår han fast.

Martina Hansens Hospital er nå lagt inn i samme overenskomstområde som Lovisenberg Diakonale Sykehus. Området har fått nytt nummer og navn, Overenskomstområde 13: Sykehus med driftsavtale.

Protokoll fra forhandlingene er vedlagt.