2018

Landsstyret fordømmer krigføring mot helsetjenester

Landsstyret stilte seg enstemmig bak et resolusjonsforslag mot krigføring som rammer helseinstitusjoner og strider med internasjonal humanitærrett.

Resolusjonen ble vedtatt på Legeforeningens landsstyremøte 31. mai.

I den vedtatte resolusjonen fremheves det at i løpet av fjoråret var 700 angrep på sykehus, helsepersonell, pasienter og ambulanser i 23 land. Konsekvensen av denne krigføringen er at flere samfunn mister tilgang til livsnødvendige helsetjenester.

Landsstyret stilte seg bak fem oppsummerende punkter i resolusjonen, som betyr at Legeforeningen:

  • Fordømmer alle angrep mot helsefasiliteter, helsepersonell og pasienter
  • Krever at FNs resolusjon 2286 om angrep på helsefasiliteter og helsepersonell respekteres i alle konflikter
  • Krever at myndighetene i alle land jobber aktivt for å beskytte helsepersonell og pasienter i konfliktområder
  • Oppfordrer legeforeninger internasjonalt til å jobbe videre for at ansvarlige for angrep mot helsearbeidere og sykehus stilles til ansvar
  • Ber norske myndigheter drøfte angrep på helsefasiliteter, helsepersonell og pasienter med alle nasjoner involvert i slike angrep

 Resolusjonen er vedlagt i sin helhet.