Landsstyret fordømmer krigføring mot helsetjenester

Landsstyret stilte seg enstemmig bak et resolusjonsforslag mot krigføring som rammer helseinstitusjoner og strider med internasjonal humanitærrett.

Resolusjonen ble vedtatt på Legeforeningens landsstyremøte 31. mai.

I den vedtatte resolusjonen fremheves det at i løpet av fjoråret var 700 angrep på sykehus, helsepersonell, pasienter og ambulanser i 23 land. Konsekvensen av denne krigføringen er at flere samfunn mister tilgang til livsnødvendige helsetjenester.

Landsstyret stilte seg bak fem oppsummerende punkter i resolusjonen, som betyr at Legeforeningen:

  • Fordømmer alle angrep mot helsefasiliteter, helsepersonell og pasienter
  • Krever at FNs resolusjon 2286 om angrep på helsefasiliteter og helsepersonell respekteres i alle konflikter
  • Krever at myndighetene i alle land jobber aktivt for å beskytte helsepersonell og pasienter i konfliktområder
  • Oppfordrer legeforeninger internasjonalt til å jobbe videre for at ansvarlige for angrep mot helsearbeidere og sykehus stilles til ansvar
  • Ber norske myndigheter drøfte angrep på helsefasiliteter, helsepersonell og pasienter med alle nasjoner involvert i slike angrep

 Resolusjonen er vedlagt i sin helhet.